brosura

izbori u bih 2006. i 2010. godine

izvještajo rezultatima predizbornog anketnog istraživanja i analize izbornih programa

analiza izbora u bih 2010.godine

izvještaj o prijavljenoj imovini na izborima u bih 2006. i 2010. godine

statistika
Posjete sadržajima : 330623

vijesti

praćenje rada odbora za reviziju NSRS: nezastupanje narodnog interesa, izgubljena milijarda KM javnog novca i obesmišljen rad revizorske institucije

Centar za humanu politiku pratio je rad Odbora za reviziju Narodne skupštine RS u periodu od njegovog konstituisanja decembra 2010. do juna 2012. godine i zagovarao unapređenje postupanja po revizorskim izvještajama ovog odbora primjenom dobre prakse.

Više...

 

entitetske i lokalne vlasti u RS za podmićivanje medija godišnje potroše preko 10 miliona KM

Za podmićivanje medija Vlada RS i načelnici opština u ovom entitetu potrošiće ove godine više od 10 miliona KM  iz budžeta i javnih preduzeća. Gotovo svi značajniji mediji u RS su podmićeni, a jedini kriterij za dodjelu budžetskog novca je da mediji, umjesto služenja javnosti,  budu u službi kriminalnih, antidemokratskih i drugih nenarodnih interesa vladajućih struktura na entitetskom i lokalnom nivou. Na ovaj način vladajuće strukture kontinuirano ograničavaju i ugrožavaju slobodu medija, koje je bilo više, nego danas, u jednopartijskom delegatskom sistemu osamdesetih godina prošlog vijeka.

Više...

 

revizija javnog sektora besmislena, izgubljene milijarde maraka, nema istraga tužilaštava i parlamentarnog nadzora

Centar za humanu politiku dostavio je svim tužilaštvima u BiH revizorske izvještaje objavljene u 2011. godine, nakon što je utvrđeno da svaki drugi revizorski izvještaj  sadrži kvalifikacije i nalaze koje bi mogli imati obilježja krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada, zločinačkog udruživanja ili nekog drugog krivičnog djela, da se ovi izvještaji uglavnom ne dostavljaju tužilaštvima  i da tužilaštva po službenoj dužnosti ne postupaju po revizorskim izvještajima.

Više...

 

istražiti odgovornost načelnika opština zbog nepravilnosti utvrđenih revizijom učinka o izgradnji lokalnih puteva

Centar za humanu politiku zatražio je danas od Specijalnog i Republičkog tužilaštva da na osnovu nalaza iz revizije učinka „Upravljanje izgradnjom i rekonstrukcijom lokalne putne mreže“ istraže odgovornost više načelnika opština, nadzornih organa i drugih zbog sumnje da su kao organizovana grupa ili pojedinačno izvršili krivična djela udruživanja, zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada i podmićivanja birača, pri čemu su oštetili  budžete opština za više od 50 miliona KM u periodu od 2008 do 2010. godine.

Više...

 

ne uvoditi harač za finansiranje deficita u neracionalnom i korumpiranom zdravstvu rs

Centar za humanu politiku danas je u ime građana koji plaćaju zdravstveno osiguranje tražio od Vlade RS, Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja da ne uvode novi harač u vidu povećanja participacije ili godišnje premije,  kojom bi se finansirao deficit u neracionalnom  i korumpiranom zdravstvu RS.

Više...

 
Komnentari
poplave su kazna i opomena, ličimo na sodomu i gomoru

Ovogodišnji potop i njegove stravične posljedice po građane i imovinu posljedica su višedecenijskog institucionalnog nerada i neodgovornosti u oblasti zaštite od poplava i prirodna, božja ili nečija druga kazna i poslednja opomena, zato što smo se odrodili, odprirodili, odbožili i razvratili kao ljudi, vjernici, vlastodršci i pripadnici međunarodne, državne, lokalne, mjesne, porodične i neke druge zajednice i zato što naši gradovi, države i Zemlja sve više liče na Sodomu i Gomoru.

Opširnije...
 
o nezadovoljstvu, pobuni i prividu proljeća
Zašto građanski protesti u Tuzli, Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bihaću i još nekim gradovima u BiH neće imati revolucionarni domet, zašto nemaju kapacitet da promijene društvene odnose i nedemokratski sistem, zašto nisu postali masovniji i teritorijalno obuhvatniji i zašto će opet kompromitovati ideju i mogućnost budućih masovnih i revolucionarnih pobuna?
Opširnije...
 
ubijanje nade
Na današnji dan, prije deset godina, ubijen je  predsjednik srbijanske vlade, a istoga dana, deset godina kasnije, ubijena je, po ko zna koji put, nada građanima RS da imaju vladu koja će, umjesto partijskim, kriminalnim i tuđinskim, služiti narodnim interesima.  Baš tako, izbor nove vlade RS služi isključivo ubijanju građanske nade i nema nikakve veze sa uspostavljanjem odgovornije, uspješnije i  manje korumpirane vlasti. Da ne bude zabune, ubijanje nade u dobru vlast je svjetski proces, koji nije zaobišao ni  drugi dio BiH, kao ni susjedne i većinu drugih svjetskih država.
Opširnije...