brosura

izbori u bih 2006. i 2010. godine

izvještajo rezultatima predizbornog anketnog istraživanja i analize izbornih programa

analiza izbora u bih 2010.godine

izvještaj o prijavljenoj imovini na izborima u bih 2006. i 2010. godine

statistika
Posjete sadržajima : 330623

vijesti

pozitivnim revizorskim mišljenjima u RS prikrivaju se kriminal, nezakonitosti i drugi propusti u javnom sektoru

Centar za humanu politiku analizirao je postupanje po revizorskim izvještajima i rad  revizorskih institucija u BiH do 2008 godine, a nakon toga, prati rad entitetskih revizorskih institucija i postupanje po revizorskim izvještajima od strane parlamentarnih tijela za reviziju i tužilaštava. 

Više...

 

istražiti odgovornost gradonačelnika zbog ozbiljnih nezakonitosti i propusta koje je utvrdila revizija

Centar za humanu politiku zatražio je od tužilaštva da istraži odgovornost gradonačelnika Doboja i drugih zbog nalaza u revizorskom izvještaju koji imaju obilježja zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada, zločinačkog udruživanja i drugih krivičnih djela. Postoje osnovi sumnje da je većina nezakonitosti i drugih propusta činjena u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za prijavljene i da su izgradnja, modernizacija i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, dodjela budžetske pomoći i još neki budžetski izdaci bili u funkciji pridobijanja  i kupovine birača za lokalne izbore 2012 godine. 

Više...

 

smanjiti primanja poslanicima koji ne prisustvuju sjednicama i prestati sa progonom nevladinih aktivista

Centar za humanu politiku zatražio je od predsjednika Narodne skupštine RS da se uvede praksa novčanog sankcionisanja poslanika koji ne prisustvuju sjednicama i da spriječi  članove skupštinskog odbora za reviziju iz vladajućih partija u namjeri da predstavniku ovog centra zabrane prisustvovanje sjednicama odbora.

Više...

 

za ubistva u doboju najodgovorniji su policija i pravosuđe

Dobojska policija i pravosuđe najodgovorniji su za ubistva Drage Đurića i Branislava Garića, jer su propustili da istraže, optuže i osude odgovorne  za  višemilionski kriminal  koji je u pozadini ovih i mogućih novih ubistava.

Više...

 

skupštinski odbor za reviziju zbog šestomjesečnog nerada propustio da spriječi gubitak preko 500 miliona KM javnog novca

Centar za humanu politiku zatražio je od predsjednika Narodne skupštine RS  i skupštinskog odbora za izbor i imenovanje da se okonča postupak  izbora predsjednika i jednog člana skupštinskog odbora za reviziju, a od Partije demokratskog progresa i Demokratske partije da prestanu  sa opstrukcijom predlaganja predsjednika i jednog člana ovog odbora. Zbog  šestomjesečnog nerada skupštinskog odbora za reviziju nije postupano po nekoliko revizorskih izvještaja iz 2012. godine sa vrlo ozbiljnim kvalifikacijama, nije usvojen godišnji program rada, nisu  razmotreni prijedlozi i incijative za unapređenje rada u narednom periodu i nije spriječen gubitak preko pola milijarde KM javnog novca.

Više...

 
Komnentari
poplave su kazna i opomena, ličimo na sodomu i gomoru

Ovogodišnji potop i njegove stravične posljedice po građane i imovinu posljedica su višedecenijskog institucionalnog nerada i neodgovornosti u oblasti zaštite od poplava i prirodna, božja ili nečija druga kazna i poslednja opomena, zato što smo se odrodili, odprirodili, odbožili i razvratili kao ljudi, vjernici, vlastodršci i pripadnici međunarodne, državne, lokalne, mjesne, porodične i neke druge zajednice i zato što naši gradovi, države i Zemlja sve više liče na Sodomu i Gomoru.

Opširnije...
 
o nezadovoljstvu, pobuni i prividu proljeća
Zašto građanski protesti u Tuzli, Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bihaću i još nekim gradovima u BiH neće imati revolucionarni domet, zašto nemaju kapacitet da promijene društvene odnose i nedemokratski sistem, zašto nisu postali masovniji i teritorijalno obuhvatniji i zašto će opet kompromitovati ideju i mogućnost budućih masovnih i revolucionarnih pobuna?
Opširnije...
 
ubijanje nade
Na današnji dan, prije deset godina, ubijen je  predsjednik srbijanske vlade, a istoga dana, deset godina kasnije, ubijena je, po ko zna koji put, nada građanima RS da imaju vladu koja će, umjesto partijskim, kriminalnim i tuđinskim, služiti narodnim interesima.  Baš tako, izbor nove vlade RS služi isključivo ubijanju građanske nade i nema nikakve veze sa uspostavljanjem odgovornije, uspješnije i  manje korumpirane vlasti. Da ne bude zabune, ubijanje nade u dobru vlast je svjetski proces, koji nije zaobišao ni  drugi dio BiH, kao ni susjedne i većinu drugih svjetskih država.
Opširnije...