brosura

izbori u bih 2006. i 2010. godine

izvještajo rezultatima predizbornog anketnog istraživanja i analize izbornih programa

analiza izbora u bih 2010.godine

izvještaj o prijavljenoj imovini na izborima u bih 2006. i 2010. godine

statistika
Posjete sadržajima : 335297

godinu dana poslije

Godinu dana poslije organizovanih, relativno masovnih, nasilnih i kompromitovanih protesta u FBiH nije se gotovo ništa promijenilo. Ostali su isti problemi koji su bili uzrok i povod za ove proteste, nisu se pred izbore pojavili političke partije ili pokreti sa kredibilitetom za zastupanje javnog interesa i rješavanje problema ili ispunjavanje osnovnih zahtjeva sa protesta i izabrana je ista ili slična vladajuća struktura u kantonima, Federaciji i državi, a kompromitovana je i ideja plenuma kao mogućeg oblika direktne demokratije, nije postojalo potrebno postprotesno djelovanje predstavnika nezadovoljnih građana, nije niko odgovarao za štetu nastalu nasiljem i nisu iz ilegale i zavjerništva izašli kreatori, organizatori i finansijeri, uglavnom neuspješnih, protesta.

Osnovni uzrok nezadovoljstva građana u BiH je sistemski, jer uspostavljeni nedemokratski, tranziciono-neoliberalni i partokratski sistem produkuje zapostavljenost javnog interesa, nepravdu, kriminal, nezaposlenost, socijalnu bezosjećajnost, građansku isključenost, uništavanje naslijeđene privredne strukture, velike socijalne razlike, besperspektivnost, podaništvo, klijentelizam i slično. Na prošlogodišnjim protestima u FBiH nije postojala ili nije bila dovoljno prisutna pobuna protiv sistema i svijest da je najveći dio problema i zahtjeva protestanata posljedica oktroisanog nedemokratskog sistema, a taj bitni razlog za pobunu postoji i godinu dana poslije.

Na prošlogodišnjim protestima bile su tri grupe zahtjeva nezadovoljnih građana. Prva grupa radničkih zahtjeva bili su isplata zaostalih plata, uvezivanje radnog staža, socijalna zaštita nezaposlenih, isplata jednokratne pomoći, zaposlenost kapaciteta i preispitivanje privatizacije, druga grupa zahtjeva bili su smjena federalne i kantonalnih vlada, formiranje ekspertskih i nestranačkih vlada, borba protiv kriminala, smanjenje plata poslanicima, ministrima i drugim javnim funkcionerima i ukidanje dnevnica, paušala i drugih privilegija  i treća grupa bili su ukidanje entiteta i kantona, vraćanje ustava iz 1992. godine, zabrana nacionalnih partija, jedan predsjednik i drugi. U plenumskoj fazi postavljeni su zahtjevi u rasponu od poništavanja nezakonitih privatizacija, uvođenja radničke participacije i utvrđivanja porijekla imovine do ukidanja budžetskog finansiranja parlamentarnih partija, ukidanja primanja po prestanku funkcije, uvođenja diferencirane stope PDV, zakonskog ograničavanja visine kamatne stope i sličnih. Na početku protesta iznuđena je ostavka nekih kantonalnih vlada i kasnije, isplata jednokratne novčane pomoći radnicima, a svi drugi zahtjevi nakon godinu dana nisu ispunjeni. Istina, neke političke partije imale su na izborima 2014. godine dio protestnih zahtjeva kao programska obećanja, ali iskustvo pokazuje da vladajuće partije u BiH obično ne ispunjavaju ono što obećaju.

Prošlogodišnji protesti i opravdani zahtjevi nezadovoljnih građana nisu nakon godinu dana uozbiljili i učinili odgovornijim relevantne političke partije i institucije parlamentarne, izvršne i pravosudne vlasti. Na izborima su ponovo pobijedile političke partije koje su odgovorne za postojanje problema zbog kojih su građani nezdovoljni i  od kojih se zbog nekredibilnosti ne može očekivati da će kroz institucije parlamentarne i izvršne vlasti rješavati ove probleme u narednom četvorogodišnjem periodu. Takođe, ni pravosuđe, sa doživotnim tužiocima i sudijama, nije učinilo ništa u proteklih godinu dana da istraži i procesura odgovorne za kriminal iz partijsko-vladajućih struktura i povrati bar dio izgubljenog povjerenja.  

Stanje u BiH je isto ili čak gore, nego prije godinu dana, što znači da i dalje postoje problemi zbog kojih su nezadovoljni građani protestvovali i da ovi problemi neće biti riješeni bez pobune i aktivizma, koji bi za razliku od prošlogodišnjih protesta, trebali biti više antisistemski orjentisani i imati prethodno definisane i usaglašene ciljeve i zahtjeve iz koji bi bili iskuljučeni oni oko kojih postoje nacionalne podjele i poznato kredibilno rukovodstvo, kao i odsustvo nasilnih aktivnosti, spremnost na višegodišnju pobunu i odricanje od danajskih darova i oponašanja arapskog i sličnih proljeća. Iz spoznaje o nezadovoljstvu sa sistemom, a posebno njegovim institucionalno-partijskim deficitom za zastupanje javnog interesa, treba proizaći pobuna u vidu izbornog apstiniranja, građanske neposlušnosti, nepristajanja na potkupljivost i podaništvo, učešća u raspravama, podnošenja inicijativa, mirnih protesta i zahtjeva za referendumskim izjašnjavanjem o novom sistemu i drugim bitnim pitanjima.

Ažurirano (Ponedjeljak, 06 April 2015 22:37)

 
Komnentari
poplave su kazna i opomena, ličimo na sodomu i gomoru

Ovogodišnji potop i njegove stravične posljedice po građane i imovinu posljedica su višedecenijskog institucionalnog nerada i neodgovornosti u oblasti zaštite od poplava i prirodna, božja ili nečija druga kazna i poslednja opomena, zato što smo se odrodili, odprirodili, odbožili i razvratili kao ljudi, vjernici, vlastodršci i pripadnici međunarodne, državne, lokalne, mjesne, porodične i neke druge zajednice i zato što naši gradovi, države i Zemlja sve više liče na Sodomu i Gomoru.

Opširnije...
 
o nezadovoljstvu, pobuni i prividu proljeća
Zašto građanski protesti u Tuzli, Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bihaću i još nekim gradovima u BiH neće imati revolucionarni domet, zašto nemaju kapacitet da promijene društvene odnose i nedemokratski sistem, zašto nisu postali masovniji i teritorijalno obuhvatniji i zašto će opet kompromitovati ideju i mogućnost budućih masovnih i revolucionarnih pobuna?
Opširnije...
 
ubijanje nade
Na današnji dan, prije deset godina, ubijen je  predsjednik srbijanske vlade, a istoga dana, deset godina kasnije, ubijena je, po ko zna koji put, nada građanima RS da imaju vladu koja će, umjesto partijskim, kriminalnim i tuđinskim, služiti narodnim interesima.  Baš tako, izbor nove vlade RS služi isključivo ubijanju građanske nade i nema nikakve veze sa uspostavljanjem odgovornije, uspješnije i  manje korumpirane vlasti. Da ne bude zabune, ubijanje nade u dobru vlast je svjetski proces, koji nije zaobišao ni  drugi dio BiH, kao ni susjedne i većinu drugih svjetskih država.
Opširnije...