brosura

izbori u bih 2006. i 2010. godine

izvještajo rezultatima predizbornog anketnog istraživanja i analize izbornih programa

analiza izbora u bih 2010.godine

izvještaj o prijavljenoj imovini na izborima u bih 2006. i 2010. godine

statistika
Posjete sadržajima : 332750

osnovne informacije

Centar za humanu politiku osnovan je 2003. godine kao civilna, nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija sa ciljem da promoviše ideje o humanijem, demokratičnijem, pravednijem i bogatijem društvu, da zagovara sistemske i druge promjene koje će obezbijediti vršenje vlasti u javnom interesu, postojanje odgovorne, uspješne, nekorumpirane i socijalno osjetljive vlasti, vladavinu prava, brži razvoj, bolju socijalnu zaštitu, poštene izbore, veću participaciju građana i mir u svijetu, da se bori protiv kriminala, ratova, izazivanja kriza, miješanja u unutrašnje stvari drugih država i neravnopravnosti u međunarodnim odnosima, da doprinosi razvoju samoodrživog, nezavisnog i nekorumpiranog civilnog društva i alternativne političke scene, da štiti interese ugroženih i obespravljenih, da bude nezavisan od bilo koje vlasti i anticivilnih struktura i da izvršava druge društveno korisne aktivnosti. Osnovne aktivnosti centra su reagovanje, iniciranje, zaštita ugroženih, monitoring, zagovaranje, analiziranje i istraživanje, koje se dominantno obavljaju kao neplaćene, a manje i povremeno kao donatorske i projektne, pod uslovom da su u skladu sa ciljevima centra, da ne ugrožavaju njegovu nezavisnost i da su društveno korisne.

 
Komnentari
poplave su kazna i opomena, ličimo na sodomu i gomoru

Ovogodišnji potop i njegove stravične posljedice po građane i imovinu posljedica su višedecenijskog institucionalnog nerada i neodgovornosti u oblasti zaštite od poplava i prirodna, božja ili nečija druga kazna i poslednja opomena, zato što smo se odrodili, odprirodili, odbožili i razvratili kao ljudi, vjernici, vlastodršci i pripadnici međunarodne, državne, lokalne, mjesne, porodične i neke druge zajednice i zato što naši gradovi, države i Zemlja sve više liče na Sodomu i Gomoru.

Opširnije...
 
o nezadovoljstvu, pobuni i prividu proljeća
Zašto građanski protesti u Tuzli, Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bihaću i još nekim gradovima u BiH neće imati revolucionarni domet, zašto nemaju kapacitet da promijene društvene odnose i nedemokratski sistem, zašto nisu postali masovniji i teritorijalno obuhvatniji i zašto će opet kompromitovati ideju i mogućnost budućih masovnih i revolucionarnih pobuna?
Opširnije...
 
ubijanje nade
Na današnji dan, prije deset godina, ubijen je  predsjednik srbijanske vlade, a istoga dana, deset godina kasnije, ubijena je, po ko zna koji put, nada građanima RS da imaju vladu koja će, umjesto partijskim, kriminalnim i tuđinskim, služiti narodnim interesima.  Baš tako, izbor nove vlade RS služi isključivo ubijanju građanske nade i nema nikakve veze sa uspostavljanjem odgovornije, uspješnije i  manje korumpirane vlasti. Da ne bude zabune, ubijanje nade u dobru vlast je svjetski proces, koji nije zaobišao ni  drugi dio BiH, kao ni susjedne i većinu drugih svjetskih država.
Opširnije...