brosura

izbori u bih 2006. i 2010. godine

izvještajo rezultatima predizbornog anketnog istraživanja i analize izbornih programa

analiza izbora u bih 2010.godine

izvještaj o prijavljenoj imovini na izborima u bih 2006. i 2010. godine

statistika
Posjete sadržajima : 330619

daj, ne seri

„Policija Srpske je garant bezbednosti“, izjava je predsjednika i naslov u jednim dnevnim novinama iz RS. Daj ne seri, jedini je odgovor na ovu neistinu. Ako je zaštita privatne i javne imovine dio ukupne bezbjednosti, onda su statistički i drugi relevantni pokazatelji dokaz da ova policija taj posao ne radi ili radi sporadično i neuspješno. Ako su otkrivanja i prijavljivanja krivičnih djela privrednog i organizovanog kriminala partijskih i drugih zaštićenih struktura redovni posao policije i dio godišnje statistike, onda su podaci o prijavljenim, optuženim i osuđenim dokaz da policija taj posao uopšte ne radi.

Više...

 

godinu dana poslije

Godinu dana poslije organizovanih, relativno masovnih, nasilnih i kompromitovanih protesta u FBiH nije se gotovo ništa promijenilo. Ostali su isti problemi koji su bili uzrok i povod za ove proteste, nisu se pred izbore pojavili političke partije ili pokreti sa kredibilitetom za zastupanje javnog interesa i rješavanje problema ili ispunjavanje osnovnih zahtjeva sa protesta i izabrana je ista ili slična vladajuća struktura u kantonima, Federaciji i državi, a kompromitovana je i ideja plenuma kao mogućeg oblika direktne demokratije, nije postojalo potrebno postprotesno djelovanje predstavnika nezadovoljnih građana, nije niko odgovarao za štetu nastalu nasiljem i nisu iz ilegale i zavjerništva izašli kreatori, organizatori i finansijeri, uglavnom neuspješnih, protesta.

Ažurirano (Ponedjeljak, 06 April 2015 22:37)

Više...

 

žeđ za pravdom i korumpirano pravosuđe

Nedavno hapšenje sudije državnog suda obilježilo je tabloidno medijsko bavljenje ovom temom, blebetanje visokih pravosudnih funkcionera i ćutanje plaćenih aktivista, parlamentaraca i intelektualaca. Ovakvi događaji mogu biti povod za ponavljanje više puta izrečenog stava o postojanju ozbiljnih sistemskih grešaka u pravosudnom i drugim dijelovima političkog sistema, nemirenja sa uzurpacijom i feudalizacijom pravosuđa, „žeđi za pravdom“ i ukazivanja na opasne namjere vladajućih i drugih struktura da očuvaju, ožive ili vrate kafkijanska vremena.

Više...

 

smijeniti ministarku srebrenku golić zbog neustavnog djelovanja

Nakon što je na prijedlog ovog centra Ustavni sud RS proglasio neustavnim odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju, koje predviđaju diskriminatorne povlastice prilikom legalizacije bespravno izgrađenih objekata i stimulišu bespravnu gradnju, zatražena je od predsjednika Vlade RS i Narodne skupštine RS smjena ministarke Srebrenke Golić, zbog odgovornosti za predlaganje i primjenu ovih neustavnih zakonskih odredbi, kao i zbog odgovornosti za višegodišnju urbanu destrukciju sa obilježjima urbicida i pogodovanja  građevinskoj mafiji.

Ažurirano (Ponedjeljak, 29 Decembar 2014 15:16)

Više...

 

sudije uništile ili prikrile tužbu, specijalno tužilaštvo odbija krivično gonjenje

U pravosuđu BiH pojedine  sudije uništavaju ili prikrivaju tužbe i druge dokaze iz sudskih spisa i vrše druge povrede zakona, a predsjednik jednog od sudova, u kojem se izvršavaju ova teška krivična djela, nagrađen je izborom za predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Tužioci odbijaju krivično gonjenje sudija i drugih izvršilaca najtežih krivičnih djela, a oštećeni građani nemaju mogućnost da putem privatne tužbe zaštite svoje interese.

Ažurirano (četvrtak, 27 Novembar 2014 08:11)

Više...

 

bivši ministri iz vlade republike srpske ne bi smjeli biti budući

Povodom najave i mogućnosti formiranja stare skupštinske većine i vlade u RS, Centar za humanu politiku smatra da su prethodne vlade RS odgovorne za besperspektivnost, nezaposlenost i stagnaciju, siromaštvo, sistemsku korupciju, budžetski deficit, najniže penzije u regionu, partijsko zapošljavanje, ugrožavanje prava, sloboda, života i imovine građana, kontrolu medijskog prostora, neispunjavanje obećanja iz partijskih izbornih programa i uspostavljenu partokratiju i da zbog toga, bivši premijeri i ministri ne bi smjeli biti kandidati za novu vladu RS.

Više...

 

inicijativa za promjenu političkog sistema i demokratsku državu

Centar za humanu politiku uputio je inicijativu za promjenu političkog sistema u Bosni i Hercegovini i pozvao angažovane intelektualce i građane da podrže ovu inicijativu i da učestvuju u debati, kako bi se definisao opšteprihvaćen i primjenjiv demokratski perspektivan politički sistem. Ova inicijativa i planirane aktivnosti nemaju donatorsku podršku, iza nje ne stoje strane ambasade i ona je pionirski pokušaj da se na jednoj ideji od najvišeg javnog interesa okupe neplaćeni, potpuno nezavisni, aktivistički orjentisani i nezadovoljni građani.

Ažurirano (Srijeda, 29 Oktobar 2014 19:41)

Više...

 

poziv građanima da ne izlaze na ovogodišnje izbore u bih

Centar za humanu politiku jedina je organizacija civilnog društva koja poziva građane da ne izlaze na ovogodišnje izbore, zbog toga što je Bosna i Hercegovina nedemokratska država u kojoj ne postoje sistemski uslovi za izbor vlasti koja će zastupati javni interes.

Ažurirano (Petak, 10 Oktobar 2014 18:50)

Više...