brosura

izbori u bih 2006. i 2010. godine

izvještajo rezultatima predizbornog anketnog istraživanja i analize izbornih programa

analiza izbora u bih 2010.godine

izvještaj o prijavljenoj imovini na izborima u bih 2006. i 2010. godine

statistika
Posjete sadržajima : 330619

istražiti odgovornost gradonačelnika zbog ozbiljnih nezakonitosti i propusta koje je utvrdila revizija

Centar za humanu politiku zatražio je od tužilaštva da istraži odgovornost gradonačelnika Doboja i drugih zbog nalaza u revizorskom izvještaju koji imaju obilježja zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada, zločinačkog udruživanja i drugih krivičnih djela. Postoje osnovi sumnje da je većina nezakonitosti i drugih propusta činjena u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za prijavljene i da su izgradnja, modernizacija i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, dodjela budžetske pomoći i još neki budžetski izdaci bili u funkciji pridobijanja  i kupovine birača za lokalne izbore 2012 godine. 

Više...

 

smanjiti primanja poslanicima koji ne prisustvuju sjednicama i prestati sa progonom nevladinih aktivista

Centar za humanu politiku zatražio je od predsjednika Narodne skupštine RS da se uvede praksa novčanog sankcionisanja poslanika koji ne prisustvuju sjednicama i da spriječi  članove skupštinskog odbora za reviziju iz vladajućih partija u namjeri da predstavniku ovog centra zabrane prisustvovanje sjednicama odbora.

Više...