brosura

izbori u bih 2006. i 2010. godine

izvještajo rezultatima predizbornog anketnog istraživanja i analize izbornih programa

analiza izbora u bih 2010.godine

izvještaj o prijavljenoj imovini na izborima u bih 2006. i 2010. godine

statistika
Posjete sadržajima : 330623

poziv građanima BiH da ne izlaze na izbore ako ne mogu izbrati dobru ili bolju lokalnu vlast

Povod sa ovo reagovanje je današnji poziv građanim šefa misije OEBS u BiH “da ostvare svoje demokratsko pravo i dužnost i glasaju na lokalnim izborima”.  Ambasador Džonatan Mur obmanjuje javnost kada iznosi netačnost o “demokratskom pravu i dužnosti”, s obzirom da pravo na izbor predstavnika u organima vlasti nije i dužnost, kao i da ovo pravo nije demokratsko, s obzirom da u BiH nije ostvaren demokratski politički sistem. Prema istraživanju, 98% građana smatra da u BiH nije ostvarena demokratija, a među ostalih 2% su neznalice, manipulatori, vlastrodržci, milioneri i neki od predstavnika stranih država i međunarodnih organizacija.

Centar za humanu politiku smatra da treba izaći na izbore u opštinama i gradovima gdje postoji realna mogućnost izbora dobre ili bolje lokalne vlasti, a da ne treba izlaziti na izbore kada imate samo mogućnost da izaberete neodgovornu, neuspješnu i korumpiranu vlast  ili “manje zlo”, sa kojom ponovo nećete biti zadovoljni. Za izbor dobre vlasti u BiH nema sistemskih uslova, koji podrazumijevaju postojanje definisanog javnog interesa i obaveze njegovog ostvarivanja u institucijama vlasti, kredibilnih i nekorumpiranih političkih partija i kandidata koji učestvuju na izborima, nepartijskih organa za sprovođenje izbora i profesionalnih medija.